עדכונים

"נס שבארץ ישראל אין כל כך חידוש." (פירוש על אסתר א, ב)

כנס בינלאומי

דצמ' 9 – 10, כנס בינלאומי לרגל שלוש מאות שנה להולדת הגר"א. "הגאון מוילנא: הגותו והשפעתו לדורות". אוניברסיטת בר אילן. בחסות מרכז דהן והמחלקה לפילוסופיה יהודית.

סגירת תפריט