עדכונים

"נס שבארץ ישראל אין כל כך חידוש."

(פירוש על אסתר א, ב)

ספר חדש

שיחות עם הרב חיים מוולוז'ין: על כתבי יד – הספר מסדר מחדש את ספרות השאילתות של ר' חיים שהיו הבסיס לספר כתר ראש. הספר בנוי על בסיס ששה מקורות הכולל כתבי יד.

סגירת תפריט