ספרים

"כל החכמות נצרכים לתורתינו הק' וכלולים בה."

(ישראל משקלוב בשם הגר"א בהקדמתו לפאת השלחן)

מאגר הספרים

המאגר כולל כל ספרי הגר"א בכל ההוצאות לאור השנה והעיר בה הוא נדפס. המאגר בנוי על יסוד ספרו של ישעיהו וינוגרד אוצר ספרי הגר"א ומעודכן על ידי אליעזר באומגרטן.

"השי"ת שונא מקטרג על בניו, ואף קדושים כמש"כ ובידו רצפה."

(ישעיהו ו, ו)

דמי מנוי

מטרת המנוי היא כפולה. הרבה עבודה הושקעה בבניית מאגר המידע והתחזוקה כרוכה בעלות. אנו מבקשים דמי הרשמה סמלית של 10 דולר לאחזקת האתר. בנוסף, המנוי נותן לנו מידע על המתעניינים בחקר כתבי הגר"א וכך אנו יכולים לעדכן אתכם כאשר יש גילויים חדשים או כנסים. נשמח גם ללמוד על המחקרים שלכם ולהוסיפם לאתר.

חיפוש

סגירת תפריט