כתבי היד

"גדול וטוב מכל הסיגופים לעסוק בתורה וגמילות חסדים."

(משלי טז, ו)

מאגר כתבי היד

כתבי הגר"א נדפסו שנים לאחר מותו. בינתיים, העתיקו תלמידיו את הכתבים . היום כתבי יד אלה נמצאים במקומות שונים בעולם בספריות ובאוספים פרטיים. ניתן לראות רובם במכון לתצלומי כתבי יד בספריה הלאומית בירושלים. המאגר כולל מידע על כל כתבי היד ובמקריים מסוימים גם סריקה של כתב היד. מה שאינו סרוק אנו מסבירים איך ניתן לגשת אליו.

t.

"השי"ת שונא מקטרג על בניו, ואף קדושים כמש"כ ובידו רצפה."

(ישעיהו ו, ו)

דמי מנוי

מטרת המנוי היא כפולה. הרבה עבודה הושקעה בבניית מאגר המידע והתחזוקה כרוכה בעלות. אנו מבקשים דמי הרשמה סמלית של 10 דולר לאחזקת האתר. בנוסף, המנוי נותן לנו מידע על המתעניינים בחקר כתבי הגר"א וכך אנו יכולים לעדכן אתכם כאשר יש גילויים חדשים או כנסים. נשמח גם ללמוד על המחקרים שלכם ולהוסיפם לאתר.

חיפוש

סגירת תפריט