עדכונים

"נס שבארץ ישראל אין כל כך חידוש." (פירוש על אסתר א, ב)

ספר חדש

שיחות עם הרב חיים מוולוז'ין: על כתבי יד – הספר מסדר מחדש את ספרות השאילתות של ר' חיים שהיו הבסיס לספר כתר ראש. הספר בנוי על בסיס ששה מקורות הכולל כתבי יד.

סדנאות מחקר

11-13 דצמבר 2019, סדנאות מחקר : חידושים בחקר כתבי הגר"א, אוניברסיטת אריאל, (יש להרשם מראש), . בחסות המחלקה למורשת ישראל והקרן הישראלית למדעים.

כנס בינלאומי

דצמ' 10-9, כנס בינלאומי לרגל שלוש מאות שנה להולדת הגר"א. "הגאון מוילנא: הגותו והשפעתו לדורות". אוניברסיטת בר אילן. בחסות מרכז דהן והמחלקה לפילוסופיה יהודית.

סגירת תפריט